Обновена на 2021

Секция Информационни технологии за Обработка на Сензорни Данни
Институт по Информационни и Комуникационни Технологии
Българска Академия на Науките

Slider 01 Slider 02 Slider 03 Slider 04 Slider 05 Slider 06 Slider 07 Slider 08 Slider 09 Slider 10 Slider 11 Slider 12 Slider 13 Slider 14 Slider 15 Slider 16 Slider 17 Slider 18 Slider 19 Slider 20 Slider 21 Slider 22 Slider 23 Slider 24 Slider 25 Slider 26 Slider 27 Slider 28 Slider 29 Slider 30 Slider 31 Slider 32 Slider 33 Slider 34 Slider 35 Slider 36 Slider 37 Slider 38 Slider 39 Slider 40 Slider 41 Slider 42 Slider 43